Paylaş

  • Anasayfa
  • Arşiv
  • Doç. Dr. Haluk BERKMEN ‘le Kuantum Çalıştayı Ankara’da 8-9 Aralık 2018

Kuantum Çalıştayı 3 oturumda gerçekleşecektir.
1. Oturum 
Kuantum Felsefesi 

Kuantum Kuramı bir fizik kuramı olsa da, felsefi açılımı mikrodan makroya her yapıya, hatta insana bile uygulanabilir.
Enerji titreşen varlıktır. Her nesne enerji olduğuna göre, her nesne titreşen varlıktan başka bir şey değildir. Enerji yok olamayacağına göre enerjinin hiç bir zaman "sıfıra dönüşemeyeceği" de apaçık aşikârdır. İşte enerjinin sıfır olamayacağını söyleyen bilim dalı "Kuantum fiziğidir". Çünkü enerjinin küçük paketler halinde aktarılacağını söyler ve bu paketlerin asla daha küçük parçalara ayrılamayacağını iddia eder. E = h.f denklemi (Enerji, Planck sabiti ile dalganın frekansının çarpımına eşittir) bu söylediklerimin matematik ifadesidir. Artık modern bilim varlığın bölünmez bütünsel bir teklik olduğunu kabul etmektedir. Varlık, yani var olanların bütünsel toplamı, bölünmez bir bütün ise, bu durumda insanın düşüncesiyle ayırımda bulunması sadece yeni sorunlara ve çözümsüz sorulara yol açar.

Tarih : 8 Aralık 2018 Cumartesi
Saat : 15:00 – 18:00
Ücreti : 40 TL
Adres : Gazi Park Oteli 
Beştepe Mah. Alparslan Türkeş Cad. No:69 Cumhurbaşkanlığı Külliyesinin Karşısı
Yenimahalle / Ankara

Kayıt ve Bilgi için : 
Telefon : 0532 559 74 14 
E-posta : neva@nevagelisim.com

Her 3 oturuma da katılmak isteyenlerin 3 Aralık 2018 akşamına kadar 120 TL olarak banka hesap no. yatırılması gerekmektedir. 
Oturumların hepsine katılmanız önerilmektedir ancak zorunlu değilsiniz.

Banka Hesap No : Necla Ayber İş Bankası TBMM Şubesi TR610006400000143620014708

2. Oturum
Kuantum Mantığı

Maddenin yoğun enerji olduğu hem Kuantum Kuramı hem de Görelilik (Rölativite) kuramı tarafından ileri sürülmüş ve deneysel olarak kanıtlamış bir savdır. Ayrıca Enerjinin Sakınımı ilkesi gereğince maddenin enerjiye ve enerjinin maddeye dönüşebilmesi, tüm canlı varlıklarda beden (fizik) ile ruh (metafizik) birlikteliğine işaret etmektedir.
Nesnelere ve doğadaki olgulara ‘hem-hem’ yaklaşımı ile daha bütüncül olarak bakabiliriz. Hem-hem mantığı ile çizgisel Aristo mantığını daha geniş bir çerçeveye oturtabiliriz. “Bir önerme ya doğrudur veya yanlış”, şeklindeki diyalektik mantık günümüzde gittikçe geçerliliğini yitirmektedir. Yerine geçmekte olan yeni mantık yaklaşımına ‘Hem-hem’ mantığı denilebilir. Mantıksal sorulara kısa ve kestirme yanıtlar aramak yerine ayrıntılı ve kapsayıcı yanıtlar istersek, bir noktada çelişki içeren önermelere ulaşmamız mümkündür. Bu çelişkilerden kurtulmanın yolu, doğru-yanlış, siyah-beyaz tarzında karşıt ikilemlere düşmeden VE sözünü kullanmaktır. Zira ‘ve’ birleştirici ‘veya’ ayırımcıdır.

Tarih : 8 Aralık 2018 Cumartesi
Saat : 19:00 – 21:00
Ücreti : 40 TL

3. Oturum
Kuantumun İnsanla ve Toplumla Olan İlişkisi
Her insan bir enerji alanıdır. Her insan çevresi ile sürekli enerji alış-verişi yapmaktadır. Beslenmeden tutun da büyümeye, hatta düşünmeye kadar her eylemimizde bir enerji alış-verişi vardır. Fiziksel bedenin çevresinde de göze görünmeyen bir enerji alanı bulunmaktadır. Bu alan da çevredeki diğer enerji alanları ile etkileşir, titreşime girer ve rezonansa ulaşır. Bu olay insanlar arasında ruhsal bütünleşmeye ve aşka yol açar. Kuantum kuramı bu tür bütünsel etkileşimlere “dolanıklık” demiştir. Dolanıklığı her boyutta hem canlılar hem de cansızlar arasında görmekteyiz. Bu sunuda dolanıklık ayrıntılı olarak ele alınacak, tasavvuf kültüründeki dolanıklıktan da söz edilecektir.

Tarih : 9 Aralık 2018 Pazar
Saat : 11:00 – 14:00
Ücreti : 40 TL

Doç.  Dr. Haluk BERKMEN Kimdir?

İstanbul’da doğdum. 
Bildiğim yabancı diller : İngilizce, Fransızca, Almanca ve İsveççe’dir.
Tahsil durumum:
Üniversite : İstanbul Üniversitesi Fen Fakültesi , Fizik-Matematik Bölümünden mezuniyetim: 1966
Doktora : İsveç, Lund Üniversitesi, Teorik Fizik Kürsüsü-Nükleer ve Atom Enerjisi alanında: 1970
ODTÜ Fizik bölümünde öğretim üyeliğim: 1970 – 1980 arası.
Teorik Fizik Doçentliğini Yüksek Enerji Fiziği dalında 1979 yılında elde ettim.

1980 ile 2002 yılları arasında Viyana’daki Uluslararası Atom Enerjisi Ajansında (UAEA) görevli olarak bulundum ve dünyanın çeşitli ülkelerinde nükleer tesisleri denetledim. UAEA dünyada nükleer enerjiyi destekleyen ve aynı zamanda barışçıl amaçlar için kullanılmakta olduğunu denetleyen, Birleşmiş Milletlere bağlı bir kuruluştur.

Eylül 2002 tarihinde Birleşmiş Milletler UAEA’dan emekli olup İstanbul’a döndüm. 

Yerli ve yabancı birçok dergide çeşitli konularda makaleler yayınladım. Yayınlanmış üç  kitabım vardır. İlki üniversite seviyesinde “Fizik Mekanik” ders kitabı, ikincisi “Kuantum Bilgeliği ve Tasavvuf” başlığını taşıyan, bilim ile yaşam ilişkilerini inceleyen, hem bilimsel hem de sosyal içeriklidir. Üçüncüsü “Asya Kültürünün Dünyadaki İzleri” adını taşıyan dil, tarih, arkeoloji ve kültür içerikli başucu kitabıdır.

Uzun yıllardır modern bilim, felsefe, sufizm, ezoterizm ve spiritüalizm konularını araştırarak, modern bilimi ve özellikle kuantum fiziğini günlük yaşama ve herkesin anlayabileceği bir dile indirgeme gayreti içindeyim. Bu arada konferanslar vermekte ve dergilerde makaleler yayınlayarak paylaşımlarıma devam etmekteyim. İlgi alanım içine kadim diller, toplumlar ve onların kültürü de girmektedir.

Evli, 2 çocuk babası, 3 torun dedesiyim.