Paylaş

ETKİLİ İLETİŞİM VE İLETİŞİM ENGELLERİ

İİletişim nedir?
Olumlu ve olumsuz iletişim nedir?
İletişim engelleri nelerdir?
Uyarmak
Gözdağı vermek
Tehdit etmek
Öğüt vermek
………………..
…………….
……………….
………………

Savunma mekanizmaları nedir ve etkileri nasıldır?
Yansıtma
Mantığa bürüme
Karşıt tepki geliştirme
Gottman ın “Kıyametin 4 atlısı” teorisi
İletişim Kanalları nelerdir?
Dokunsal kanal
Görsel kanal
İşitsel kanal
Kokusal kanal
Tatsal kanal
Semboller
Kıyafetler
Renkler
E
tkili ve doğru iletişim nasıl kurulur?
Etkili  Dinleme
Ben dili kullanımı
Ses tonu
Öfke
Sarılmak
Gülümsemek
Kelimelerin gücü
Benlik saygısı nedir?