Paylaş

...Evrimin sonraki aşaması
Bilincin Fiziği
GELECEKTE YAŞAMAK

 
Bilincin fiziği dünyasına hoş geldiniz.
İnovasyon çağının yaratacağı sonsuz olanaklar ve içimize yaptığımız gerçek yolculukların yaratacağı sonsuz olanaklar dünyasına hoş geldiniz.

 

Uzun bir yolun sonundayız. İnsan türü devam etmeyi başaracaksa, hayvan tabiatını feshetmek zorundadır. Çünkü keşif ve merak duygusu, onu lokal bir varlık olarak yaşamaktan ötelemekte ve sonsuzluğa doğru itmekte.
İnsanlığın hikayesi, bir hayatta kalma hikayesidir. Diğer tüm canlılar gibi, güvenlik ve devamlılık güdüsüyle, uyum yapma ve savaşma yeteneklerini geliştirdi. Fakat onun büyük farkı, hakikati merak etme ve keşfetme için risk alma duygusuydu.
Kendinin ve var oluşun farkında olan insan, farkında olduğu bu gizemin bilincine varmak istedi. Onun evriminin temel motivasyonu budur. O yüzden bilincin tamamı keşif ve macera duygusuyla dolmadan rahat etmeyecek. Tam da bu yüzden,hayvan tabiatını feshedecek denli, güvenlik ve devamlılık kaygılarından özgürleşmeden de rahat etmeyecek.

Eğitimci : Hürriyet KALALI
Tarih : 17 Mart 2019 - Pazar
Saat : 15:00 - 18:00
Adres : Gazi Park Otel
Beştepe Mah. Alparslan Türkeş Cad. No:69 Cumhurbaşkanlığı Külliyesinin Karşısı
Yenimahalle / Ankara
Katılım Bedeli : 30 TL
Kayıt ve bilgi için : 05325597414

Katılımcı sayımız sınırlıdır. Katılım bedelini gönderenlerin kesin kaydı yapılacaktır.
Banka Hesap No : Necla Ayber İş Bankası TBMM Şubesi TR610006400000143620014708

Ulaşım için: 0312 215 66 66
Kızılay’dan Gelenler için:
Güven Parkın arkasından Beştepe – Külliye dolmuşuna binebilirsiniz.
Gazi Park Otelin önünde inebilirsiniz.

Sıhhiye’den Gelenler için :
Sıhhiye Köprüsünün üzerinden 339 no.lu Özel Halk Otobüsüne binebilirsiniz.
Gazi Park Otelin önünde inebilirsiniz.

Çayyolu’ndan Gelenler için:
Metrodan Söğütözü durağında inip yolun karşısındaki duraktan 339 no.lu Halk Otobüsüne binebilirsiniz. Gazi Park Otelin önünde inebilirsiniz.
Aracıyla gelenler için otelin park yeri vardır.

Bilginin yolu
Bilgi, bağıntılı bir varoluşu sezen farkındalığın onu bilince dönüştürmesidir. Farkındalık bilincin, bilinç ise bilginin kaynağını oluşturmakta…
Farkındalığın temelinde kendinin farkında olmak yatar. Tanımsızlığın içinde kendinin tam olarak farkında olmak. Evrimin sonraki aşamasının giriş kapısı budur.
Ben kimim?. Nereden geldim? Nereye gidiyorum? Şu anda ne yapıyorum? Varlık neden var? Ben neden varım?. Olmasaydık olmaz mıydı?. Bütün bu var oluş duygusunun ve yaşanan milyarca deneyimin anlamı nedir? Bir anlamı var mı?
Bu soruların cevabını arayan insan, bir yolculuğa çıktı. Keşfetme, bilme yolculuğuna. Bugün daha iyi hissediyoruz ki, metafizik soruların amacı, onlara mutlak kesinlikte cevaplar bulmak değil, anlam arayışını başlatmak ve var oluşumuzun sorumluluğunu almak içindi.

Istırabın anlamı
Kendimizle bağ kurma süreci, tam bir sorumlulukla ve özgürlükle içine bakıncaya kadar, duygusal ve fiziksel acının yönlendirmesiyle gerçekleşecektir. Ta ki kendi varlığımızı haz-ıstırap döngüsünün ötesinde hissedinceye kadar.
İnsan ruhunun temel motivasyonu, yeni deneyim ihtiyacıdır. Hakikate yönelme temel dürtüsüyle, yeni deneyim ihtiyacı bir paranın iki yüzü gibi insan ruhunu ele geçirdi.
Tüm ruhsal hiyerarşilerin  pragmatik amacı, insanın kendini, yozlaşma ve şiddet yoluyla yok etmesinin önüne geçmek ve çevresiyle uyum içinde var olmasını öğretmekti.

Gelişimin yönü
Ahlak…..Vicdan….Farkındalık….İdrak
Bu dört kavram insanın evrimsel yolculuğunun katmanlarını oluşturmakta…
İnsanlığın 2,5 milyon yıllık uzun yürüyüşünü tekamül prensibinden bağımsız incelemeye kalkarsanız, elinizde hiçbir şey kalmaz.
Biatın getireceği tekamül imkanları çağımızda tamamen tükenmiştir. Bugün insanın acısının kaynağı, teslim olduğu fikir, ideoloji ve insanların ona istediğini vermemesidir. Gücünü teslim etmenin acı sonuçlarını her alanda yaşıyoruz.
21. yy da inisiyasyon, hiyerarşik değil, holistiktir.

Üçüncü Yol
Bilimsel yobazlık ve dinsel yobazlık arasında sıkışmış olan insan, eninde sonunda üçüncü bir yol olduğunu keşfedecektir.

1.Bilincin fiziği
2.Sonsuz potansiyeller alanı

Çağlar boyunca, tekamül arketipi iş başında olmuştur. Gerek fizik seviyede gerek metafizik seviyede, insanlığı tekamül baskısı altında tutan arketipal bir güç varlığını her zaman korumuştur. Aslında insanlığın hikayesi, tekamül arketipinin baskısına tepki vererek oluşmuştur, diyebiliriz.
 
Entelektüel özgürlük ve bireysel farkındalık çağının başlamasıyla, insanlık yeni bir dönüşüm zamanına sürüklenmektedir. İçinde bulunduğumuz çağ, dönüşüm çağıdır.
 
İdrak, bireysel bilincin tezahür etmesidir. Bireysel bilincin tam tezahürü aydınlanmadır.
Tekamülün bu çağdaki anlamı, yorumlama ve yorumunu yaşama özgürlüğüdür.
 
Özgürlüğün otantik bir tanımına ulaşmak, inanma ihtiyacından özgürleşmek, antropomorfik bilgi konseptlerinden özgürleşmekle başlayacak ve gelişecektir.
 
Korku ve umudun ötesi 
Uykudayız. Sürekli korkmak ve sürekli umut etmek duygusunu bile incelemeye değer bulmuyoruz. Buna insan olmak diyoruz. Halbuki insan olmak bu olmayabilir. Korkusunun beklentisine değdiğini zannettiğimiz bu dünya, sadece uyanılması gereken bir rüya olabilir.
 
Dual evren algılaması verimsizleşti. Holistik evren algılamasına geçme sürecindeyiz.
Yeni jenerasyonlar, öncekilerin korku ve umutla şekillenmiş hayat tecrübelerini reddediyorlar.
   
Haklı olmak şehvetinden özgürleşmek
Yandaş ya da karşıt olmanın ötesine taşmak
Direndiğin her şeyin güçlenerek üstüne geldiği, ve uyumlandığın her şeyin seni özgür bıraktığı; anlayışın özgürlüğün tek yolu olduğunu fark etmek.
Kendini öne almanın, herkesi ve her şeyi öne almak demek olduğunu keşfetmek.
Kesinleşen tüm yargıları feshetmek. Ve yargılamayı, kendinden başlayarak bitirmek.
Nefretinde haklı olduğun zannından özgürleşmek
Suçlu ya da sorumlu aramayı bitirmek.

Evrimin sonraki aşaması
İnsan evriminin sonraki aşamasını merak etmek
Fizik-metafizik 21. yy daki potansiyelleri keşfetmek ve onlara tepki vermeye başlamak.
Negatif kutupsallaşmadan tasarruf edeceğimiz enerjiyle, odak ayarımızı gelecek potansiyellerine yöneltmek.
İnsan, hangi maliyetle öğreneceğini her zaman her devirde kendisi seçmiştir.
Yaşadığımız döneme bir dönüşüm dönemi olarak bakarsak, neden yaşadıklarımızı yaşamak zorunda olduğumuzu idrak ederiz. Ve bu idrak bizi, kendi yolumuza ve hayallerimize odaklar. Çünkü artık krizalit kelebek olma yolundadır.
İnsan üstü olmak, insan bilişselliğini terk etmek değil, onu sonsuz potansiyellere açmak demektir.

Bilincin fiziği dünyasına hoş geldiniz.
İnovasyon çağının yaratacağı sonsuz olanaklar ve içimize yaptığımız gerçek yolculukların yaratacağı sonsuz olanaklar dünyasına hoş geldiniz.


Hürriyet KALALI Kimdir?

1960 yılında Kahramanmaraş’da doğdu. 1983 yılında Yıldız Üniversitesi, İnşaat Mühendisliği Fakültesini bitirdi. 1984’te İstanbul Üniversitesinde İşletme yüksek Lisans eğitimini tamamladı.

Aynı yılda (1983), Metapsişik Tetkikler ve İlmi Araştırmalar derneğinde Metapsişik alanda çalışmaya başladı. 1993 yılına kadar on yıl süren bu çalışmalarda “Spiritoloji, Parapsikoloji, Ezoterizm, Trans ve sonuçları ve Ruhsal gelişim ve Kişisel Gelişim”, alanlarında çalıştı.

Bu süre zarfında, Türkiye’de çok sayıda konferans ve seminer verdi. Ruh ve Madde dergisinde birçok makalesi yayınlandı.

1993 ten sonra çalışmalarını bağımsız olarak yürütmeye başlayan Hürriyet Kalalı, Ruhsal Gelişim ve Kişisel Gelişim alanında yoğunlaştı. Bu alanda gelişen, monist, holistik (Bütüncül) paradigmaları inceledi ve uygulamalar yaptı.

Newage Yaşam Dergisi’nin yayın danışmanlığını üstlendi.

Kişisel Gelişim alanında yeni paradigma olan NLP (Nöro Linguistik Programlama) üzerinde çalıştı. INLPTA Organizasyonuna bağlı DHARMA Z. GAYNES ‘dan Master Pratisyen sertifikasını aldı.

Şamanistik arketiplerin ruhsal şifa ve gelişim yolculuğundaki muazzam değerlerini fark ederek, şamanistik arketiplerle çalışmaya başladı ve bu alanda seminerler ve atölye çalışmaları üretti.

Hürriyet Kalalı şu anda,
·        Monist, holistik (bütüncül) varlık ve evren felsefesi hakkında konferans ve seminerler veriyor, uygulamalar yapıyor.
·        NLP platformuyla ilgili farkındalık seminerleri veriyor ve NLP Temel eğitim kursu ve NLP Yaşam Koçluğu Temel eğitim kursu çalışması yapıyor.
·        NLP Master Pratisyen olarak, Kişisel Gelişim Danışmanlığı, Kurumsal Gelişim Danışmanlığı, Yaşam Koçluğu ve İşletme Koçluğu yapıyor.
·        Kurumsal Gelişim alanında “Sibernetik Sistem Düşüncesi ve Öğrenen Organizasyonlar Felsefesi” üzerinde çalışmalar yapıyor ve bu alanda seminerler ve kurslar düzenleniyor.
·        NLP ile kurumsal çözümler alanında modüller hazırlıyor.

.          Şamanistik atölye çalışmaları, seminerler düzenliyor ve bireysel danışmanlık hizmeti veriyor.