NEVA Sanat ve Gelişim Merkezi | kişisel gelişim, ruhsal geişim, reiki, meditasyon, yoga, kalp yogası, pilates, astroloji, sanat, müzik, resim, dans, kuantum düşünce tekniği, gelişim, etkili konuşma, diksiyon
   
 
 
 
 


 
 
NEVA Sanat ve Gelişim Merkezi ile ilgili bütün gelişmelerden haberdar olunmak için tıklayınız...
 
 
Neva Kulüp hakkında bilgi almak için tıklayınız.
 
 
Neva Bülten hakkında bilgi almak için tıklayınız.
 
 
devamı »   
 
 
Ziyaretçilerimizin görüslerini okumak ve siz de görüs göndermek için tıklayınız.
 

• Duyurular  Kişisel Gelişimde Tasavvuf Sohbetleri- İbrahim Karakeçili - 14 Kasım 2013 - 19:30

Kişisel gelişim kendini tanımakla başlar. Bir insanın kişisel gelişimi için kendisini tanıması gerekir. Kendisini tanıması için de kendisine kim olduğunu bildiren tasavvufi bilgiye ihtiyaç vardır. Bu bağlamda önce tasavvufun ne olduğuna değinmek gerekiyor. Tasavvufun tarifi çok olmakla beraber öz olarak kendini tanımadır, bilmedir, edebtir, samimi olmadır, sevgiyi yaşamaktır diyebiliriz.  

Tarih : 14 Kasım 2013
Saat : 19:30
Ücret : 20 TL NEVA Kulüp Üyeleri : 15 TL

Kayıt ve Bilgi için:  0312 2364251 - 0532 559 7414 neva@nevagelisim.com

Mevlana tasavvuf için; “İnsanı tasavvufa yönlendiren güdü, içsel arayıştır” der. Et, kemik ve sinirden müteşekkil olan insan bu arayışla kendisine “Ben kimim?” sorusunu sorarsa, cevabını ancak kendisini tanımakla/ kendisini bilmekle elde edebilir. Tasavvuf kendini tanıma ve keşfetme yoludur. Güzel ahlak ve sevgi yoludur. Bu yol hakikat sırrına erişilen, ilahi sırlarla tanışılan bir yoldur. Tasavvuf engin bir ummandır. Çünkü konusu insandır. Gayesi, insan olarak yaratılmanın gereğini yerine getirmektir. Tasavvuf din değildir. Irk, dil, din ayrımı yapmaz. İlgilisine evrensel bilgelik kazandırır. O, aydınlanma yoludur, soruların cevap bulduğu doyumdur. İnsanı ebedi saadete eriştirir.

Tasavvuf insanı arındırır, saflaştırır, güçlü kılar. İnsanı kâinat ile bütünleştirir. Ruhsal dinginlik kazandırır. Ruh beden ilişkisini düzenler. Ruhsal çöküntü yaşamayan, ruhsal yönden güçlü olan insan olaylar karşısında sarsılmaz, yenilmez. Tortulardan kurtulup saflaşmayı, manevi hazlarla dolmayı kim istemez ki? Stresle başa çıkmak, hayatı düzene sokmak hep ruhsal durumla ilintilidir. Yani çözüm ruhsal dinginlik ve dengededir.  İnsanın kendisini tanıması ve keşfetmesi, ruhsal ve bedensel şifa ile şifa bulması, sonsuz enerjiden beslenen varlığının idrakinde olması, nihayet sevgi, hoşgörü ve barış duygularının hâkimiyeti ile mutluluğu yakalayan insanların sayıca artmaları dünyaya da pozitif olarak yansıma yapacaktır.

Hayatla başa çıkmak ve yaşamdan üzüntüler yerine keyif almak istiyorsak tasavvufla, onun felsefesiyle tanışmak mecburiyetindeyiz. Tasavvufta işlenen tema sevgidir ve sevgi yaşamın özüdür.  Mevlana; “Kimde sevgi varsa, Allah’ın varlığı ondadır” demiştir.  Sevgi şifaya, sevgisizlik ve üzüntü hastalıklara davetiye çıkarır. Bu kapı sevgi kapısıdır. Sevip sevmeyi, sevilip sevilmeyi bilme kapısıdır. Tanrı sevgidir. Tasavvufun da özünde sevgi vardır ve özellikle sevgi işlenir. Bilinen odur ki, Tanrı insanı sevgisinden var etmiştir. Ancak korkularımız, endişelerimiz, öfkelerimiz sevgiyi yok etmektedir. Tasavvufta öfke kontrolü ve korkulardan kurtuluş vardır. Güzel bakma, güzel görme, güzel düşünme, huzur ve mutluluk vardır. Güzel bakma, güzel görme derken biraz bu bakışın üzerinde duralım. Şöyle ki, Göz kendisini değil baktığı şeyi görür. Baktığı şey de bakılanın göze yansımasıdır. Yani güzel yansıma için peşin hükümsüz, art niyetsiz kısaca pozitif bakmak gerekir. Bakış böyle olursa, karşısındakine güzel bakan kişiye de güzel şeyler yansıyacaktır. Olay yansıma olduğuna göre bakılan, ayna vazifesi görmektedir. Yani bakılan aynadır ki, insan kendisini görür. Böylesi bakış herkesi bir görme, herkesi haliyle hoş görmedir. Bu incitmemektir, incinmemektir. Bağışlama ve hoşgörü böyle kazanılır. Empati yapmanın değeri de böylece daha iyi anlaşılır. Bu bakış açısı insanın olgunluğunun işaretidir ki, kişisel gelişim/ olgunluk bu vasıtayla elde edilir. Diğer taraftan gördüklerimiz gibi düşüncelerimiz de bize yansımaktadır. Düşündüğümüz, ruhumuza yansıyan neyse bir an kendimizi unuturuz, onunla bütünleşiriz. Hal böyleyken güzel düşünen insan elbette kaderini de güzelleştirebilir. Herhalde bu izahlar tasavvufun değerini açıkça ortaya koymaktadır. Tasavvuf insanın yaratılanlar içerisinde en şerefli bir varlık olarak yaratıldığını hatırlatır, aradıklarının kendisinde mevcut olduğunu anlatır. Esasen tasavvuf yolunun yolcusu kendi içine doğru seyahat eder. Yunus Emre demiştir ki: “Sende ara sende bul, senden sana gider yol” Esasen her şey o içsel özdedir.

Tasavvuf İlmine vakıf oluş diğer bir ifadeyle sufi eğitimi kitap okuyarak değil, şifahi öğretimle, tasavvuf sohbetleriyle olur. Bu tasavvufi sohbetlerdir ki, bir taraftan insanın olgunlaşmasına/ gelişmesine temel oluştururken, bir taraftan da insan için bulunmaz bir terapi sağlar. Orada dostluk, kardeşlik, sevgi ve yardımlaşma vardır. Pozitif enerji ve mutluluk vardır. Tasavvuf şekilciliğe, taassuba ve hurafelere yer vermez. Bir lokma, bir hırka felsefesinde de değildir. Miskinliği, pısırıklığı hiç kabul etmez. Mistisizmdeki pasiflik tasavvufta yoktur. Tasavvufta kişinin istidadının yanında ayrıca gayretkeş olması, güzel ahlak sahibi olma ve nefis terbiyesinde bulunma mecburiyeti vardır. Bir insan nefsin esaretine düşmediği müddetçe hür sayılır. Bu nedenle tasavvufun hedefinde arınma ve hür düşünme yatar ki, olgunluğa ulaşılsın.

Hakikati arayan, gerçeğin merakında olanlar tasavvufla tanışmalıdır. Tasavvufta şartlanmışlık değil, özgür düşünce ve idrak vardır. Tasavvufla ilahi aşk yaşanır ki, insan o tadı hiçbir şeyde, hiçbir yerde bulamaz. Gerçek tasavvuf erbabı Tanrısal gerçeklerin ve doğruların dışına çıkmaz. Zira tasavvufun kaynağı Tanrısal vahiy olan Kuran’dır. Onunla örtüşmeyen bilginin tasavvufla ilgisi olmaz. Tasavvuf ilmine/ sufi felsefesine vakıf olmak,  insanı zihin bulanıklığından ve akıl oyunlarından kurtararak farkındalığa taşır.

Kendinizi keşfetmeye,  merak edilen soruların cevabını bulmaya ve gerçeğin bilgisi ile mutluluğun hazzını yaşamaya var mısınız? O halde tasavvufla tanışınız.  H. İbrahim Karakeçili


Halil İbrahim Karakeçili kimdir?

H. İbrahim Karakeçili 1948 Ankara doğumlu olup Ankara’da ikamet etmektedir. Evli ve iki çocuk babasıdır. Yüksek tahsilini Ankara İktisadi Ticari İlimler Akademisinde tamamlamıştır. Daha lise yıllarında insanın kimliği konusundaki merakı bu doğrultuda araştırmalar yapmasına neden olmuştur. 1968 senesinde spiritüalizmle tanışmış giderek parapsikoloji ile ilgilenmiş ve bu minval üzere çeşitli faaliyetlerde bulunmuştur. İnsanın ruhsal yapısının ve olaylar karşısındaki davranışlarının izleyicisi ve sorgulayıcısı olarak araştırmalarına devam etmiştir. Bir olay karşısında farklı insanlardan farklı davranışlar gözlemlemesi de onu davranış psikolojisini de incelemeye yöneltmiştir. İnsan psikolojisi, psikanaliz, altıncı duyu ve psişik yetenekler, duyular dışı idrak araştırma konuları olmuş, meditasyon, çakralar, kuantum felsefesi ile ilgilenmiştir. Ruh bilim, ruhsal tebliğ mekanizması ve işleyişi üzerine çalışmalar yapmıştır. Ruhsal tebliğler ve şifa konularında faaliyetlerde bulunmuştur. Araştırmaları giderek onu felsefe ve dinsel inançların davranışlardaki etkileri üzerine eğilmeye sevk etmiştir. Neticesinde tasavvufla tanışmış, insanların dini inançları, inanma ihtiyacı ve dinin insana ne anlattığının sorgulaması ile ermiş tabir edilen bilge kişilerin eserlerini incelemiştir. Yunus Emre, Mevlana gibi büyük zatların hayranlarından olmuş, onların izlediği yol ve felsefeyi benimsemiştir. Ben kimim? Sorusu onu bu günlere taşımış bulunmaktadır. Abdulkadir Geylani, Muhittin Arabi, Hacı Bektaşi Veli gibi büyük zatların insana verdiği değer ve hakikatin bilgisi ile yoğrulmuştur. İnsanlık çizgisinden sapmayan, doğruluk ve iyiliği prensip edinen büyük insanları örnek almıştır. Bir Yaratıcının varlığına inanarak O’na layık olmanın gayreti içerisindedir. Şartlanmışlığın, şekilciliğin ve riyakârca davranışların hep karşısında olarak gerçeğin hizmetinde bulunmayı kendisine hedef edinmiştir. Hakikatin araştırması ile doğru bilinen yanlışların tespiti karşısında gerçeğe daha çok sarılmıştır. Akıl, mantık, Vicdan süzgecini elden bırakmamayı, empati yapmayı ve ön yargılı olmadan tevazu içerisinde yaşamayı prensip edinmiştir. Her şeyin insanın özünde mevcut olduğu ve detaylara takılmanın gereksizliği ile insanı yolda bırakacağı inancındadır. Hakikatin özünü tasavvufta bulmuştur. Kısaca hakikati arayanların yolunun bir gün orada kesişeceğine inanmaktadır. Bir büyük zattan el almış olmanın sorumluluğu ve bilinci içerisindedir.  

 Diğer Haber Başlıkları

 (25-09-2014)  | UYANIŞ Beden, Zihin ve Ruh Sağlığı Günleri 20-30 Aralık 2014
 (19-05-2014)  | UYANIŞ Beden, Zihin ve Ruh Sağlığı Fuarı 20-30 Aralık 2014
 (05-03-2014)  | 
 (02-01-2014)  | 
 (02-01-2014)  | 
 (02-01-2014)  | 
 (02-01-2014)  | 
 (15-12-2013)  | 
 (06-12-2013)  | Prof Öznur Özdoğan’la Ümre Ziyareti 8-15 Ocak 2014 Kayıtlar başlamıştır
 (21-11-2013)  | Ruhsal Yolculuk - Karmik çalışma - Şahla İbrahimova 23 Kasım 2013 Cumartesi 19:30 - 21:30
 (23-10-2013)  | Kuantum Öğrenme Tekniği ile ENGLISH “+” Kurslarımız başlıyor…Hemen kayıt olunuz...
 (22-10-2013)  | NORBEKOV 1. Seviye – “Bedeninizi ve Yaşamınızı Yönetmek Sizin Elinizde” 4-13 Kasım 2013
 (20-10-2013)  | Kişisel Gelişimde Tasavvuf Sohbetleri- İbrahim Karakeçili - 14 Kasım 2013 - 19:30
 (20-10-2013)  |  Tasavvuf Penceresinden Kuantum- Esma-ül Hüsna Bireysel Senslar 21-30 Kasım 2013
 (12-10-2013)  | Sertifikalı THAI YOGA MASAJ EĞİTİM SEMİNERİ - Sinan Kami Anadol KASIM 2013
 (07-10-2013)  | Nagisa Larinezhad ile Reajuste Vital (Yaşamsal Dengeleme) - 7 Çakra, Dans ve Ses/Müzik- 27 Ekim 2013 14:00
 (06-10-2013)  | Detoks Neden Gereklidir? Faydaları Nelerdir? Ücretsiz Tanıtım Semineri Dr Eldar Feyzov 23 Ekim 2013 19:30
 (06-10-2013)  | NORBEKOV 1. Seviye – “Bedeninizi ve Yaşamınızı Yönetmek Sizin Elinizde” 4-13 Kasım 2013
 (06-10-2013)  | Kuantum Öğrenme Tekniği ile ENGLISH “+” Kurslarımız başlıyor…Hemen kayıt olunuz...
 (06-10-2013)  | Kraniosakral Bireysel Seansları - Nagisa Larinezhad 23- 24-25-26 Ekim 2013


« «
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 |
» »
Toplam sayfa sayısı: 21 Görüntülenen : 1


NEVA SANAT VE GELİŞİM MRK.
Telefon Numaraları: 0532 559 74 14 | 0505 212 14 70
istanbul@nevagelisim.com  |  www.nevagelisim.com
  Bu web sitesi SR MEDYA tarafından
Webyönet Sürüm 4.0
ile hazırlanmıştır. Her hakkı saklıdır. 2007 ©
Webyönet, sen yönet! Başvurmak için: 0 312  23 24 25 0