Paylaş

Kadınların Tarihteki Önemi ve Şaman Kültürü

Kadim toplumlarda erkekler avcılık ve toplayıcılık ile uğraşırken, kadınlar grubun varlığını sürdürmesi için çareler arıyorlardı. Bu amaçla ruhsal varlıklarla iletişime geçerek şifa bilgileri edindiler. Böylece ilk şamanlar kadınlar oldu. Şaman kadınlar özel yetenekleri sayesinde toplumlarının yöneticisi oldular. Kadim toplumlar anaerkil idiler ve şaman kadınlar kutsal sayıldılar. Bu görsel sunuda Şamanlığın tarihsel gelişiminden söz edilecek, tanrıça figürlerinden örnekler verilecektir.

Doç Dr Haluk Berkmen
Tarih : 6 Aralık 2019 Cuma
Saat : 18:30 – 20:00
Ücreti : 50 TL
Adres : Ümitköy Kafkas Sitesi 2481 Sokak No: 93
Gordion AVM nin karşısında
Kayıt ve Bilgi için :
Telefon : 0532 559 74 14
E-posta : neva@nevagelisim.com

Her 3 oturuma da katılmak isteyenlerin en geç 2 Aralık 2019 akşamına kadar 120 TL olarak banka hesap no. yatırılması gerekmektedir. Yerimiz sınırlıdır kaydınızı hemen yaptırmanız önemli.
Oturumların hepsine katılmanız önerilmektedir ancak zorunlu değilsiniz.

Banka Hesap No : Necla Ayber İş Bankası TBMM Şubesi TR610006400000143620014708

Anadolu Bilgeleri ve Ahilik

Anadolu’da 12. Yüzyıldan itibaren İslamiyet’in mistik yönünü oluşturan Tasavvuf geleneği gelişmiştir. Bu gelenek Ahmet Yesevi ile Türkistan’da başlamış ve Anadolu’ya göç eden Horasan Erenleri ile devam etmiştir. Tasavvuf, insanın ruhsal gelişimini sağlayan bir yaşam tarzı ve ruhsallık anlayışıdır. Ahiliğin manevi temelini Hacı Bektaş Veli ve sosyal ilekelerini Ahi Evran kurmuşlardır. Bu sunuda Anadolu bilgelerinin şiirlerinden örnekler sunulacak, Ahliğin yaşam felsefesi anlatılacaktır.

Doç Dr Haluk Berkmen
Tarih : 7 Aralık 2019 Cumartesi
Saat : 13:30 – 15:00
Ücreti : 50 TL

İnsan Beyni ve Evren

Son yıllardaki teknolojik gelişmeler evreni daha iyi tanımamıza neden olmuştur. Evren ve beyin arasında belirgin benzerliklerin olduğu yeni yeni ortaya çıkmaktadır. Bir bakıma insan beyninin bir Mikro evren ve evrenin bir Makro beyin olduğunu söylemek mümkündür. Bu görsel sunuda beyin ile evren arasındaki benzerliklerden ve Kuantum ile Karmaşa (Kaos) kuramlarından söz edilecektir. 

Doç Dr Haluk Berkmen 
Tarih 7 Aralık 2019 Cumartesi
Saat : 16:00– 17:30
Ücreti : 50 TLDoç.  Dr. Haluk BERKMEN Kimdir?

İstanbul’da doğdum.
Bildiğim yabancı diller : İngilizce, Fransızca, Almanca ve İsveççe’dir.
Tahsil durumum:
Üniversite : İstanbul Üniversitesi Fen Fakültesi , Fizik-Matematik Bölümünden mezuniyetim: 1966
Doktora : İsveç, Lund Üniversitesi, Teorik Fizik Kürsüsü-Nükleer ve Atom Enerjisi alanında: 1970
ODTÜ Fizik bölümünde öğretim üyeliğim: 1970 – 1980 arası.
Teorik Fizik Doçentliğini Yüksek Enerji Fiziği dalında 1979 yılında elde ettim.

1980 ile 2002 yılları arasında Viyana’daki Uluslararası Atom Enerjisi Ajansında (UAEA) görevli olarak bulundum ve dünyanın çeşitli ülkelerinde nükleer tesisleri denetledim. UAEA dünyada nükleer enerjiyi destekleyen ve aynı zamanda barışçıl amaçlar için kullanılmakta olduğunu denetleyen, Birleşmiş Milletlere bağlı bir kuruluştur.

Eylül 2002 tarihinde Birleşmiş Milletler UAEA’dan emekli olup İstanbul’a döndüm.  

Yerli ve yabancı birçok dergide çeşitli konularda makaleler yayınladım. Yayınlanmış üç  kitabım vardır. İlki üniversite seviyesinde “Fizik Mekanik” ders kitabı, ikincisi “Kuantum Bilgeliği ve Tasavvuf” başlığını taşıyan, bilim ile yaşam ilişkilerini inceleyen, hem bilimsel hem de sosyal içeriklidir. Üçüncüsü “Asya Kültürünün Dünyadaki İzleri” adını taşıyan dil, tarih, arkeoloji ve kültür içerikli başucu kitabıdır.

Uzun yıllardır modern bilim, felsefe, sufizm, ezoterizm ve spiritüalizm konularını araştırarak, modern bilimi ve özellikle kuantum fiziğini günlük yaşama ve herkesin anlayabileceği bir dile indirgeme gayreti içindeyim. Bu arada konferanslar vermekte ve dergilerde makaleler yayınlayarak paylaşımlarıma devam etmekteyim. İlgi alanım içine kadim diller, toplumlar ve onların kültürü de girmektedir.
Evli, 2 çocuk babası, 3 torun dedesiyim.